Đề thi thử số 2 môn Lịch sử THCS

5/5 - (1 vote)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÁI NƯỚC

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG 

(Đề thi gồm 6 câu, có 1 trang)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2016-2017

Môn thi: LỊCH SỬ

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1. (3,5 điểm)

Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVIII, dân tộc Việt Nam đã đương đầu chống lại những thế lực ngoại xâm nào từ phương Bắc? Nhận xét về truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong tiến trình phát triển của dân tộc ta.

Câu 2. (3,0 điểm)

Từ việc trình bày nguyên nhân không thành công của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, hãy rút ra những điều kiện để tiến hành cải cách thành công.

Câu 3. (3,5 điểm)

So sánh cuộc khởi nghĩa Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương? Qua đó, em có nhận xét gì về phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

Câu 4. (4,0 điểm)

Vì sao đầu thế kỉ XX, các sĩ phu yêu nước cho rằng việc cứu nước gắn liền với duy tân đất nước? Tư tưởng duy tân được thể hiện như thế nào trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 5. (3,0 điểm)

Vì sao Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện ngày 15/8/1945? Sự kiện này đã tác động như thế nào đến Việt Nam?

Câu 6. (3,0 điểm)

Nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hệ thống này có vai trò gì đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 

——- Hết ——-

  • Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
  • Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đề thi và hướng dẫn chấm tại đây
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...