Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Thpt môn địa lý 2019 mới nhất

Rate this post

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Thpt và vào Đại học 2019, ban quản trị gửi đến các em bộ: Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Thpt môn địa lý 2019 mới nhất.
Nhanh tay share kẻo muộn nè

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Thpt môn địa lý 2019 mới nhất
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Thpt môn địa lý 2019 mới nhất

BÀI 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƢỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội:

a/ Bối cảnh: – Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp l| chủ yếu, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. – Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, nền kinh tế rơi v|o tình trạng khủng hoảng kéo d|i.

b/ Diễn biến: Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979, đƣợc x{c định & đẩy mạnh từ sau 1986. Đổi mới theo 3 xu thế:

– D}n chủ hóa đời sống KT – XH. – Ph{t triển nền kinh tế h|ng hóa nhiều th|nh phần theo định hƣớng XHCN. – Tăng cƣờng giao lƣu & hợp t{c với c{c nƣớc trên thế giới.

c/ Thành tựu đạt được sau Đổi mới:

– Tho{t ra cuộc khủng hoảng kinh tế, lạm ph{t đƣợc đẩy lùi. – Tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao – Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Cơ cấu kinh tế lãnh thổ có nhiều chuyển biến rõ nét, hình th|nh c{c vùng kinh tế trọng điểm.Link tải đề và đáp án tham khảo tại đây
Click vào đây để tải xuống

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:
You may also like...