Đề thi và đáp án học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 ( gồm 25 đề )

Đề thi và đáp án học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 ( gồm 25 đề ) Trích dẫn đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9. Câu 1: (4,0 điểm) Giá trị của biện pháp tu...