Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 11 sở GD&ĐT Quảng Bình năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 11 cấp tỉnh Quảng Bình năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 2.5 điểm, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi bao gồm nhiều lĩnh vực nhưng có đề cập đến ASEAN, chúng minh đề thi mang tính thời sự.

Trích 4 câu trong nội dung đề thi

Câu 1 (2,0 điểm)
a. Giới hạn của sinh quyển có trùng với giới hạn của lớp vỏ địa lý không? Tại sao ở Xích Đạo không có đầy đủ các loài sinh vật cư trú trên Trái Đất ?
b. Nêu những biểu hiện mang tính địa đới của địa hình.
Câu 2 (1,5 điểm)
a. Nguyên nhân nào làm cho sức tàn phá của thiên nhiên đối với con người ngày càng lớn, biện pháp giải quyết?
b. Tại sao việc trồng cây công nghiệp lâu năm và trồng rừng được đẩy mạnh ở nhiều nước trên thế giới?
Câu 3 (2,5 điểm)
a. Tại sao trong thời kỳ hội nhập, các nước trên thế giới có xu hướng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh? Liên hệ Việt Nam trong ASEAN.
b. Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế Châu Phi.
Câu 4 (2,0 điểm)
a. Tìm những điểm giống nhau về tự nhiên của phần lãnh thổ phía tây Hoa Kỳ và phía tây Trung Quốc? Việc khai thác phần lãnh thổ phía tây của hai nước diễn ra như thế nào?
b. Sự khác nhau về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giải thích sự chuyển dịch đó.

Đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1avK8AYP3PkxfgAgtEi_g15h-MgIwHRcZ

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/huxm5ussw0mw2e1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_11_So_GD%26DT_Quang_Binh_nam_hoc_2016_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *