Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Phòng năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Phòng năm học 2016-2017 gồm có 9 câu bài tập, các câu có lần lượt số điểm là 1.0 và 1.5 trên thang 10 điểm chuẩn, thời gian hoàn thành trong vòng 180 phút, không kể thời gian phát đề. Với đề thi này, thí sinh cần phải vận dụng nhiều kiến thức đã học từ trước để xử lí nhanh các bài tập.

Đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hải Phòng 2016-2017

Link tải đề thi:

Google Drive: https://goo.gl/VBiVt9

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *