Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Bùi Đăng năm 2014-2015 có đáp án

4.6/5 - (7 votes)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp huyện Bùi Đăng thuộc tỉnh Bình Phước năm 2015 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm, thời gian làm bài 120 phút, với nội dung bám sát chương trình bồi dưỡng và ứng dụng nhiều trong thực tế các em có thể thoải mái làm bài và tư duy theo thực tế nhiều hơn nên phần này xem như tương đối phù hợp với năng lực học sinh.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *