Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên ra đề vào năm 2017-2018 tất cả có 5 bài tập lớn cần giải, mỗi câu có số điểm từ 3.5 đến 4.5 trên thang 20 điểm, thời gian hoàn thành cho thí sinh bao gồm 180 phút, chưa kể thời thời gian bắt đầu phát đề. Đề được đánh giá phù hợp với học sinh nhưng vẫn có các bài tập khó.

Đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 12 sở GD&ĐT Hưng Yên 2017-2018

Link tải đề thi:

Google Drive: https://goo.gl/w7awtN

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *