Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Tam Dương năm 2010-2011 có đáp án

4.9/5 - (184 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Tam Dương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc có cấu trúc đề bao gồm 2 câu theo thang điểm 10 thời gian làm bài 120 phút, trong dề thi có trích dẫn 2 nội dung liên quan đến ca dao tục ngữ diễn đạt ý chính là để học sinh yêu quê hương đất nước màu sắc của dân tộc.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *