Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án

4.1/5 - (64 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Thái Thụy thuộc tỉnh Thái Bình năm 2017 có cấu trúc đề gồm 2 câu theo tháng điểm 10, thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *