Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai 2015-2016 có đáp án

1.2/5 - (256 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Nội năm 2015-2016 có cấu trúc đề gồm 3 câu theo thang điểm 20, thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *