Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc năm 2014-2015 có đáp án

5/5 - (5 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Hậu Lộc năm 2015 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *