Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2015-2016 có đáp án

5/5 - (36 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp tỉnh Hải Dương năm học 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 2 điểm, thời gian làm bài 150 phút.

Trích 2 câu hỏi đầu tiên trong đề thi

Câu 1 (1,0 điểm).
Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện tượng đồng tính thì cơ thể
mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp tử, nếu có hiện tượng phân tính thì cơ thể
mang tính trạng trội phải có kiểu gen dị hợp tử?

Câu 2 (1,5 điểm).

 1. Tại sao ở các loài sinh sản hữu tính, rất khó tìm thấy hai cá thể giống hệt nhau?
 2. Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen a quy
  định tính trạng thân đen. Gen nằm trên NST thường. Thế hệ P, cho các con cái thân xám
  giao phối ngẫu nhiên với các con đực thân đen, F
  1 có 75% con thân xám và 25% con thân
  đen.
 • a. Giải thích kết quả và viết kiểu gen của các con ruồi cái thế hệ P.
  b. Xác định tỉ lệ ruồi giấm thân đen ở F2 khi cho F1 giao phối ngẫu nhiên
  với nhau.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *