Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo năm 2015-2016 có đáp án

4.7/5 - (21 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp huyện Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 8 câu, mỗi câu từ 1 đến 1.5 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi tương đối phù hợp với thời gian làm bài và được phân bổ điều theo mức độ khó tăng dần.

Trích 5 câu đầu tiên trong đề thi

Câu 1 (1,5 điểm)
Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền ở cấp
độ phân tử? Nêu ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung trong các cơ chế đó.
Câu 2 (1,0 điểm)
Thế nào là quần xã sinh vật? Quần xã sinh vật có những đặc trưng cơ bản nào?
Câu 3 (1,5 điểm)
Một tế bào sinh tinh, xét 3 cặp nhiễm sắc thể được ký hiệu là Aa; Bb; Dd. Hãy
viết ký hiệu về bộ nhiễm sắc thể của tế bào đó khi đang ở kỳ giữa của quá trính
nguyên phân; kỳ giữa của giảm phân I; kỳ giữa của giảm phân II và kỳ cuối của
giảm phân II. Biết rằng không xảy ra đột biến và không xảy ra trao đổi chéo.
Câu 4 (1,5 điểm)
a)
Người mang ba nhiễm sắc thể 21 bị mắc hội chứng nào? Giải thích cơ chế
phát sinh hội chứng đó?
b) Phân biệt thể tam bội với thể lưỡng bội.
Câu 5 (1,5 điểm)
a)
Thế nào là giới hạn sinh thái? Sinh vật sẽ sinh trưởng và phát triển như thế
nào khi chúng sống ngoài khoảng thuận lợi?
b) Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa
các cá thể sinh vật góp phần làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng?

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *