Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi gồm có 1 trang.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *