Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có đáp án

3.8/5 - (5 votes)

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm, đề thi tương đối ngắn nhưng khó, thời gian làm bài ngắn gọn trong 180 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *