Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 12 cấp tỉnh Ninh Bình năm học 2018-2019 có cấu trúc gồm 5 câu hỏi, mỗi câu giao động với số điểm cao từ 3 đến 5 điểm, theo thang điểm 10, thời gian làm giải bài tập 180 phút, không kể thời gian giao đề. Để được học sinh đánh giá phù hợp, đánh giá được học sinh có khả năng với số điểm cao.

Đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Đáp án và đề thi HSG môn Toán 12 sở GD&ĐT Ninh Bình 2018-2019

Link tải đề thi
Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1CFdbvWx3sDWT1RIzvYfhe_LS4M0qtRgc/view?usp=sharing
Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *