Đề thi Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 môn Lịch sử lớp 10

Rate this post

Đề thi Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 môn Lịch sử lớp 10 gồm 05 câu hỏi đề cập đến những chủ đề: cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư sản, chống ngoại xâm của nhân dân Đại Việt, những cuộc cải cách trong lịch sử, cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam… Đây là đề thi hay, tính chất đề thi dành cho học sinh giỏi cao, mức độ đề phân cấp rõ rệt. Đề thi sẽ giúp học sinh có thêm một số kiến thức mới và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo về nội dung và cách thức ra đề.

Đề thi Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 môn Lịch sử lớp 10

Đề thi Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 môn Lịch lớp 10

Đề thi Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 môn Lịch sử lớp 10

 

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *