Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2011-2012 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 11 cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 co cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi khá dài so với thời gian làm bài thế nên các em cần phải cố gắn tập trung hết sức có thể để đạt được điểm như mong muốn.

Trích 4 câu trong đề thi

Câu 1 (2,0 điểm)
Vào ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng như nhau, ngày dài bằng đêm? Tại sao?

Câu 3 ( 3,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Xác định các phụ lưu lớn nhất, các chi lưu, các cửa sông đổ ra biển của hệ thống sông Thái Bình.
b. Phân tích đặc điểm hệ thống sông Thái Bình.

Câu 5 (4,0 điểm)
a. Nêu sự khác nhau để phát triển nông nghiệp của ba vùng tự nhiên ở Hoa Kì.
b. Vì sao nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều ngành sản xuất chuyên canh với quy mô lớn.
Câu 6 (2,0 điểm)
a. Tác dụng của cơ cấu kinh tế hai tầng đối với sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản?
b. Những nguyên nhân chủ yếu giup cho nền kinh tế Nga phát triển tư sau năm 2000?

Đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *