Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2012-2013 có đáp án

4.3/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 4 câu, nội dung đề thi khá phong phú, phân tích ở nhiều lĩnh vực trọng tâm của nước ta. Giúp cho các em hiểu sâu về Địa Lí Việt Nam một cách tường tận hơn, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu I.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
1. Hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở nước ta.
2. Giải thích nguyên nhân và nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều ở nước ta.
Câu II.
1. Tại sao trong mùa hè ở nước ta vẫn phát triển được các sản phẩm nông nghiệp cận nhiệt đới và ôn đới? Cho ví dụ minh họa.
2. So sánh và giải thích sự khác nhau về sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ở nước ta.
3. Trình bày đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. Nêu ý nghĩa của quốc lộ 1A.

Đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2012-2013

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *