Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 10 các trường thuộc vùng Duyên Hải và ĐBBB năm 2015-2016 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 10 các trường thuộc khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015-2016 lần thứ 4, nội dung đề thi gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 5 điểm, thời gian làm bài 180 phút, ngày thi 23 tháng 4 năm 2016, đề thi gồm có 2 trang.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu I (4,0 điểm)
1. Trình bày chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời trong khu vực nội chí tuyến. Phân tích tác động của lực Côriôlit đến hướng chuyển động của gió thường xuyên trên Trái Đất.
2. Chứng minh sự hình thành đất mang tính phát sinh và tổng hợp. Phân tích vai trò của sinh vật đối với sự hình thành đất.
Câu II (4,0 điểm)
1. Thế nào là lớp vỏ địa lí? Tại sao nói lớp vỏ địa lí mang tính tổng hợp và phát triển?
2. Trình bày quy luật hoạt động của dòng biển trong đại dương thế giới và ảnh hưởng của dòng biển đến khí hậu ven bờ.

Đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 vùng Duyên Hải và ĐBBB 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *