X

Tuyển tập chọn bộ đề thi HSG môn Ngữ Văn các lớp, cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố có đáp án

Tuyển tập chọn bộ đề thi HSG môn Ngữ Văn các lớp, cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố có đáp án

4.5/5 - (262 votes)

Tuyển tập chọn bộ đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của các lớp miễn phí, các bạn có thể tải nhanh đề thi bằng cách click vào và chuyển sang trang chứa nội dung đầy đủ của đề thi đó và tải về, đề thi được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau thuộc các trường trên địa bàng cả nước, trước khi đăng tải, đề thi đã được kiểm duyệt hết sức nghiêm ngặt, đảm bảo tính bản quyền và chính xác của đề thi, giúp các em học sinh và giáo viên sử dụng một cách tốt hơn, đúng như mục đích ban đầu mà nó được xuất bản. Hãy nhanh tay tải về ngày bên dưới các bạn nhé, đề thi sẻ được cập nhật liên tục.

Tuyển tập chọn bộ đề thi HSG môn Ngữ Văn các lớp, cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 6

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 Trường THCS Sông Lô năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên năm 2015-2016 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 7

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Việt Yên năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT TP Bắc Giang năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Nam Trực năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 8

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Nam Trực năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Như Thanh năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Phú Thọ năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Sơn Dương năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Tam Dương năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Việt Yên năm 2011-2012 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 9

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đoan Hùng năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Kiên Giang năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Tân Hiệp năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thái Hòa năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thanh Thủy năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Tĩnh Gia năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn ngữ văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Đắk Nông năm 2010-2011 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 10

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 phòng GD&ĐT Hà Nội năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn ngữ văn lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 11

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT Đắk Nông năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2016-2017 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị năm 2012-2013 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi kèm đáp án ngữ văn lớp 12

Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh năm 2014-2015 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa lần 3 năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2013-2014 có đáp án
Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016-2017

Trên đây là bài viết tổng hợp chọn bộ đề thi học sinh giỏi Ngữ văn các lớp thuộc các cấp tỉnh thành ở các năm được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với hi vọng mang đến những tài liệu bổ ích nhất đối với cộng đồng giáo dục tại Việt nam. Chúc các bạn thành công.

Hoc sinh gioi:
Đề thi khác